Web Analytics
FLASH ARTIKEL
Dibaca 1042 X

Ajaran Islam

Sahabat prayers
Islam yang indah itu mesti dilihat oleh akal sehat dan hati nurani, bukan dengan pidato dan hafalan.
Hati yang kotor tidak mungkin dapat menerima kebenaran
Bila tidak dengan kesucian, maka kita tidak akan mampu menafsirkan Al-Qur’an dengan benar.
Hati yang kotor akan menafsirkan dengan nafsu, untuk kepentingan nafsu.


Yang hatinya bersih, dia akan tafsirkan Al-Qur’an menurut isi Al-Qur’an.

Al-Qur’an surat cinta dari Allah.
Al-Qur’an dibaca dengan cinta, didapatkan dengan cinta, digunakan dengan cinta dan dijaga dengan cinta. Kemudian disebarkan dengan cinta dan menebarkan cinta kasih.
Ajaran Islam adalah ajaran yang luhur/agung, ajaran suci sesuai dengan fitrah, yaitu hati nurani. Bahkan dalam berperang pun, Islam mengajarkan supaya dilakukan dengan sopan dan untuk membawa kebenaran, bukan dilakukan dengan keberingasan.

Jarang kita memahami isi Al-Qur’an dengan akal sehat, dengan pikiran yang baik, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan, untuk kemanusiaan yang adil dan beradab (karomatul insan).
Jangan jadikan Al-Qur’an untuk ajang berdebat demi memenangkan partai dan golongan.
Bila sekarang menghafal Al-Qur’an tidak aneh, besi-besi kecil juga bisa menghafal Al-Qur’an.
Yang mesti dipopulerkan adalah melakukan musabaqoh pengamalan Al-Qur’an

Kolom Komentar