Web Analytics
FLASH ARTIKEL
Dibaca 471 X

Menang

Terdapat begitu banyak kisah - kisah dalam Alqur’an, tentang berbagai bangsa di masa lalu.
Diantaranya mengenai kaum Tsamud, Aad, Luth, Nuh, dll. Kebanyakan di antara mereka melakukan perlawanan atas kebenaran, penindasan, makar, dan berbagai bentuk kezaliman lainnya terhadap sesama insan, agama Islam, bahkan terhadap Allah Sang Pencipta seluruh alam semesta.

Sehingga Allah hapus keberadaan mereka dalam sekejap saja, dengan berbagai bentuk bencana. Yaitu badai, banjir, wabah penyakit, gunung meletus, dan berbagai bentuk lainnya, yang sungguh amat perih dan mengerikan. Semua peringatan itu terus berlaku sejak dahulu, kini, dan akhir dunia nanti. Allah hempaskan para pemimpin yang zalim, kemudian Dia ganti setelahnya dengan Para Pemimpin yang teguh dan sungguh beriman dalam ucapan dan seluruh perbuatan.

Allah memuliakan setiap orang yang memang mulia, dan akan menghinakan siapapun yang memang sungguh hina.Dia jatuhkan siapa saja yang dikehendaki-Nya
Dia memuliakan siapa saja yang dikehendaki-Nya
Dia memberi kuasa kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya.

Semua insan dalam hidup ini hanya menjalani ujian sementara, untuk bekal hidup di akhirat, yang abadi selamanya. Bila seseorang mau berjalan lurus dalam hidup ini, dengan bersikap jujur walaupun pahit, maka dia yang akan lulus ujian ini. Dia ( Orang betul - betul beriman ) akan berpangkat tinggi di surga nanti.

Kolom Komentar